Διάχυση αποτελεσμάτων "Let's STEM it!" - Εκπαίδευση εκπαιδευτικών για τη χρήση STEM.

Η παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Let’s STEM it!» (2019-1-TR01-KA201-076730) της Δ.Δ.Ε. Ροδόπης πραγματοποίησε την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου ΕΠΑ.Λ. Κομοτηνής, δράση διάχυσης αποτελεσμάτων της πρώτης εκπαιδευτικής συνάντησης του προγράμματος με θέμα «Εκπαίδευση εκπαιδευτών για τη χρήση STEM στην εκπαίδευση» (C1 project meeting: Training of trainers in STEM education).
Η δράση αυτή απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς της Ροδόπης και είχε ως στόχο:

  • την παρουσίαση της μεθοδολογίας STEM στους εκπαιδευτικούς
  • την παρουσίαση παραδειγμάτων καλής χρήσης της μεθοδολογίας STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία
  • τον διαμοιρασμό των εμπειριών που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης εκπαιδευτικής συνάντησης
  • την παρουσίαση σχεδίων μαθήματος που χρησιμοποιούν τη μεθοδολογία STEM
  • την ανταλλαγή απόψεων και την επίλυση αποριών σχετικά με τη δυνατότητα ενσωμάτωσης της μεθοδολογίας STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία

Η επόμενη  συνάντηση θα γίνει στην πόλη Vâlcea της Ρουμανίας στις 6 με 10 Απριλίου 2020 και θα έχει ως θέμα «Εκπαίδευση εκπαιδευτών σε εκτός σχολείου εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη χρήση STEM» (C2 Training of trainers in out of school context in STEM education).