Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών στη διάθεση και ενημέρωση για υπηρεσιακές μεταβολές

  1. Σας ενημερώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης θα κάνουν ανάληψη στις 28-06-2019 στα γραφεία της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ροδόπης (Γραφείο Τμήματος Προσωπικού, Στ. Κυριακίδη 91).
  2. Η θερινή υπηρεσία όσων είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ θα γίνει στα σχολεία όπου ήταν τοποθετημένοι προσωρινά κατά το διδακτικό έτος 2018-2019.
  3. Οι υπηρεσιακές μεταβολές θα συνεχιστούν μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης.

Αναλυτικές πληροφορίες στο έγγραφο που επισυνάπτεται.

Συνημμένα: 
Κατηγορία: