Αιτήσεις τοποθέτησης σε οργανικά κενά μετά τη ρύθμιση των υπεραριθμιών

Το ΠΥΣΔΕ Ροδόπης μετά την ρύθμιση των υπεραριθμιών και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες τοποθέτησης σε οργανικά κενά καλεί:
1.       Τους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης και επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλη σχολική μονάδα.
2.       Τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης και έχουν υποβάλει αίτηση οριστικής τοποθέτησης, συμπεριλαμβανομένων των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.
3.       Τους εκπαιδευτικούς που μετατέθηκαν στο ΠΥΣΔΕ Ροδόπης με τις μεταθέσεις έτους 2019 (Γενικής εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής).
Να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων από Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 μέχρι και την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 στη Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης. Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν και με e-mail στο mail@dide.rod.sch.gr ή με Fax στο 2531028469

Κατηγορία: