«Τοπική προκήρυξη για πρόσληψη ιδιωτών εμπειροτεχνών με Μουσική Ειδίκευση ΓΚΑΪΝΤΑ»

Η Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης προκηρύσσει την πρόσληψη εμπειροτέχνη ιδιώτη μουσικού με ειδίκευση στο μουσικό όργανο ΓΚΑΪΝΤΑ για την κάλυψη αναγκών στο Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής, για 20 ώρες την εβδομάδα.
Η προθεσμία υποβολής καθορίζεται από Πέμπτη 11-04-2019 έως και  Δευτέρα 15-04-2019.

Συνημμένα: 
Κατηγορία: