Όλες οι κατηγορίες

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών στη διάθεση και ενημέρωση για υπηρεσιακές μεταβολές

  1. Σας ενημερώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης θα κάνουν ανάληψη στις 28-06-2019 στα γραφεία της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ροδόπης (Γραφείο Τμήματος Προσωπικού, Στ. Κυριακίδη 91).
  2. Η θερινή υπηρεσία όσων είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ θα γίνει στα σχολεία όπου ήταν τοποθετημένοι προσωρινά κατά το διδακτικό έτος 2018-2019.
  3. Οι υπηρεσιακές μεταβολές θα συνεχιστούν μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης.

Αναλυτικές πληροφορίες στο έγγραφο που επισυνάπτεται.

Συνημμένα: 

Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεραρίθμων και δήλωση τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηριστεί υπεράριθμοι να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, αίτηση-δήλωση τοποθέτησης προκειμένου να γίνει η ρύθμιση της υπεραριθμίας τους, μέχρι και την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019. Οι δηλώσεις μπορούν να αποσταλούν και με e-mail στο mail@dide.rod.sch.gr ή με fax στο 2531028469.
Τονίζεται πως λόγω της προκήρυξης των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 οι υπηρεσιακές μεταβολές (τοποθετήσεις των υπεραρίθμων και των υπόλοιπων εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας) θα συνεχιστούν το επόμενο χρονικό διάστημα μόνο εφόσον δοθεί εξαίρεση από το Σ.τ.Ε. στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Παρακαλούμε να ενημερώνεστε από την παρούσα ιστοσελίδα για την εξέλιξη των υπηρεσιακών μεταβολών.

Αναστολή υποβολής δικαιολογητικών για ιεροδιδασκάλους

Σας ενημερώνουμε ότι - μέχρι να υπάρχει νεότερη ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - δεν θα παραλαμβάνουμε τα δικαιολογητικά που αφορύν την πρόσληψη ιεροδιδασκάλων, για το σχολικό έτος 2019-20.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Προσδιορισμός οργανικών κενών και υπεραριθμιών

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΕΝΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ78 ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ11
Το ΠΥΣΔΕ Ροδόπης μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων εκπαιδευτικών από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. προχώρησε στον υπολογισμό των κενών και των υπεραριθμίων στα σχολεία του νομού (πλην του Μουσικού Σχολείου και των σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης) ανά κλάδο και ειδικότητα σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.
Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία, να δηλώσουν αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι, μέχρι και την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 και ώρα 13:00.
Οι δηλώσεις μπορούν να αποσταλούν και με e-mail στο mail@dide.rod.sch.gr ή με fax στο 2531028469.

Πρόγραμμα Προφορικών Εξετάσεων ΚΠΓ

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα προφορικών εξετάσεων έχει ανακοινοποιηθεί όσον αφορά στα Γερμανικά Επίπεδο Β.
Το εξεταστικό κέντρο είναι το 1ο Γενικό Λύκειο Κομοτηνής, Γ. Παπανδρέου και Μ. Ανδρονίκου, 2531022527, 2531031318.

Σελίδες