Όλες οι κατηγορίες

Πρόσκληση σε διαδικτυακό σεμινάριο εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής

Σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση σειράς διαδικτυακών σεμιναρίων, που απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής, με θέμα «Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση: στόχοι, προτεινόμενες δραστηριότητες και τρόποι συνεργασίας με τη σχολική κοινότητα».
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ενημερωθείτε από το συνημμένο.

Συνημμένα: 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 2020

Eνημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας μας που ενδιαφέρονται για παραίτηση από την υπηρεσία ότι η υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης κατά το παρόν έτος ξεκινά την 1η Απριλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 10η Απριλίου 2020 ημέρα Παρασκευή.
Λόγω των μέτρων κατά της διασποράς του κωρονοϊού, η υποβολή της αίτησης θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στο κεντρικό e-mail της υπηρεσίας μας (mail@dide.rod.sch.gr) και θα αποστέλλεται πίσω στον αιτούντα ο αριθμός πρωτοκόλλου.
Επισυνάπτεται έντυπο αίτησης.

Συνημμένα: 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔIEΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

E K T A K T H   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔIEΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Η Διευθύντρια Δ.Ε. Ροδόπης αφού έλαβε υπόψη:

  • την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ. Α’ 55/11-3-2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,
  • την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό», και
  • την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών, λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, τον περιορισμό της διάδοσής του και τη λήψη συναφών και αναγκαίων μέτρων.

Κρίνει απαραίτητο η εξυπηρέτηση των πολιτών να γίνεται μέσω email: mail@dide.rod.sch.gr   ή μέσω  fax: 25310-28469.
Σε περίπτωση που προκύπτει ανάγκη για αυτοπρόσωπη παρουσία, θα πρέπει να προηγείται  τηλεφωνική επικοινωνία  στα τηλέφωνα  25310-25216,  25310-28523.

Υπενθύμιση για συμμετοχή εκπαιδευτικών ΠΕ86 για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

Σας υπενθυμίζουμε ότι με την αριθμ 30239/Δ2/28-02-2020 (ΑΔΑ:ΩΝΙΥ46ΜΤΛΗ-Ι9Ο) απόφαση της Υφυπουργού Σ. Ζαχαράκη (επισυνάπτεται) καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ86 οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους κυρωμένους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 131407/Ε1/24.08.2019 Υ.Α. (Β΄ 3283, ΑΔΑ: 6Α0Ε4653ΠΣ-Ε66) και επιθυμούν να απασχοληθούν ως διδάσκοντες στην Υποστήριξη Πιστοποίησης για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής για το σχολικό έτος 2019-2020, με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των ωρομισθίων εκπαιδευτικών, να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://schools.espa.minedu.gov.gr/kpp  από 03 Μαρτίου 2020 μέχρι και 10 Μαρτίου 2020 και ώρα 15:00.  
Από την παρούσα διαδικασία εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη προσληφθεί ως αναπληρωτές (πλήρους ή μειωμένου ωραρίου) κατά το τρέχον σχολικό έτος. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται όσοι, κατόπιν πρόσληψης, για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν αναλάβει υπηρεσία ή έχουν παραιτηθεί, καθώς και εκείνοι των οποίων η πρόσληψη έχει ανακληθεί.
 Επισημαίνεται ότι κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να απασχοληθεί σε περισσότερα από ένα τμήματα Υποστήριξης Πιστοποίησης ΚΠπ και σε περισσότερες από μια σχολικές μονάδες, προκειμένου να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα τμήματα Υποστήριξης.
Δείτε την ανακοίνωση του Υπουργείου εδώ.

Διάχυση αποτελεσμάτων - Εκπαίδευση εκπαιδευτικών για τη χρήση STEM.

Η παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Let’s STEM it!» (2019-1-TR01-KA201-076730) της Δ.Δ.Ε. Ροδόπης πραγματοποίησε την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου ΕΠΑ.Λ. Κομοτηνής, δράση διάχυσης αποτελεσμάτων της πρώτης εκπαιδευτικής συνάντησης του προγράμματος με θέμα «Εκπαίδευση εκπαιδευτών για τη χρήση STEM στην εκπαίδευση» (C1 project meeting: Training of trainers in STEM education).
Η δράση αυτή απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς της Ροδόπης και είχε ως στόχο:

  • την παρουσίαση της μεθοδολογίας STEM στους εκπαιδευτικούς
  • την παρουσίαση παραδειγμάτων καλής χρήσης της μεθοδολογίας STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία
  • τον διαμοιρασμό των εμπειριών που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης εκπαιδευτικής συνάντησης
  • την παρουσίαση σχεδίων μαθήματος που χρησιμοποιούν τη μεθοδολογία STEM
  • την ανταλλαγή απόψεων και την επίλυση αποριών σχετικά με τη δυνατότητα ενσωμάτωσης της μεθοδολογίας STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία

Η επόμενη  συνάντηση θα γίνει στην πόλη Vâlcea της Ρουμανίας στις 6 με 10 Απριλίου 2020 και θα έχει ως θέμα «Εκπαίδευση εκπαιδευτών σε εκτός σχολείου εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη χρήση STEM» (C2 Training of trainers in out of school context in STEM education).

Σελίδες