Όλες οι κατηγορίες

Οριστικοί πίνακες επιλεγέντων μαθητευομένων της Δ΄ φάσης του Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας.

Παρατίθενται οι οριστικοί πίνακες επιλεγέντων μαθητών της Δ΄ φάσης του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας, οι οποίοι προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση των ενστάσεων. 
Οι υποψήφιοι που συγκαταλέγονται στον οριστικό πίνακα κατάταξης, ολοκληρώνουν την εγγραφή τους συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας στα ΕΠΑ.Λ. την αίτηση εγγραφής. Οι εγγραφές των μαθητευόμενων στα ΕΠΑ.Λ. θα  πραγματοποιηθούν από τη Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 μέχρι και την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου και ώρα 13:00.  Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν προς εγγραφή όλοι οι επιτυχόντες, καλούνται οι επιλαχόντες προς εγγραφή έως την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου και ώρα 13.00

Προσωρινοί πίνακες επιλεγέντων μαθητευομένων της Δ΄ φάσης Μαθητείας

Παρατίθενται οι προσωρινοί πίνακες επιλεγέντων μαθητών της Δ΄ φάσης του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας, οι οποίοι προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Ακολουθεί η υποβολή ενστάσεων από 10-10-2019 έως 11-10-2019.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης Υποδιευθυντή/ντριας στο 2ο ΕΠΑΛ Κομοτηνής

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, έως την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019.

Συνημμένα: 

Εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β' περιόδου 2019

Ανακοινώνεται ότι από την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 έως και τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019, ώρα 15:00, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής  περιόδου Νοεμβρίου 2019.

Σελίδες