Όλες οι κατηγορίες

Τοποθέτηση Υπευθύνων ΦΑΣΧΑ και ΕΚΦΕ Δ/νσης Δ.Ε. Ροδόπης

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ροδόπης ανακοινώνονται οι αποφάσεις τοποθέτησης των νέων Υπευθύνων ΦΑΣΧΑ και ΕΚΦΕ, με θητεία έως τις 31-07-2021.

Οριστικοί αξιολογικοί πινάκες κατάταξης με βάση τα συνολικά μόρια υποψηφίων για τις θέσεις υπευθύνων ΦΑΣΧΑ και ΕΚΦΕ

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ροδόπης ανακοινώνονται οι οριστικοί  αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων Υπευθύνων ΕΚΦΕ και ΦΑΣΧΑ.
Οι πίνακες κυρώθηκαν από τη Διευθύντρια Δ.Ε. Ροδόπης και ισχύουν καθόλη τη διάρκεια θητείας των υπευθύνων, ήτοι ως τις 31-07-2021.
Η τοποθέτηση των υπευθύνων θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινωθεί από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. με απόφαση της Διευθύντριας Δ.Ε. Ροδόπης την 08-03-2019.

Σελίδες