Όλες οι κατηγορίες

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Υποστήριξη Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019

Επισυνάπτεται η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, η εγκύκλιος λειτουργίας του προγράμματος και ο πίνακας με τα τμήματα ΚΠπ που θα λειτουργήσουν στη Ροδόπη το σχολικό έτος 2018-2019.
Ημερομηνίες υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: από 14 Δεκεμβρίου 2018 έως και 19 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:00 

Επιλογή υποψηφίων για την Ενισχυτική Διδασκαλία

Παρακαλούνται οι επιλεγέντες υποψήφιοι, αφού ενημερωθούν για την σειρά κατάταξής τους από τους αναρτημένους πίνακες, να παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε. Ροδόπης την Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε ΣΚΑΕ ή ομάδα ΣΚΑΕ (επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησης).
Επισημαίνεται ότι οι επιλεγέντες υποψήφιοι εμφανίζονται στους πίνακες με διαφορετικό χρώμα.

Σελίδες