Μεταθέσεις - Βελτιώσεις

Πίνακες μορίων αιτούντων μετάθεση σχολ. έτος 2014-15

Συνημμένα: 

Απόφαση ορισμού ομάδων σχολείων Ροδόπης

Απόφαση ορισμού ομάδων σχολείων περιοχής μετάθεσης Ροδόπης

Συνημμένα: 

Πίνακες Μορίων (Ανακοινοποίηση)

Ανακοινοποίηση πίνακα μορίων μεταθέσεων, βελτιώσεων, οριστικής τοποθέτησης, μετά από την ανάκληση της αίτησης μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή των

  1. Δερμεντζή Μαρία
  2. Χατζηαναστασιάδης Δημήτριος.

Πίνακες μορίων

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τους πίνακες μορίων των αιτούντων μετάθεση, βελτίωση, οριστική τοποθέτηση για το σχολικό έτος 2012 - 2013.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης σχολ. έτους 2012-13

Δείτε στο συνημμένο ανακοίνωση της ΔΔΕ Ροδόπης με διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών ΔΕ σχολ. έτους 2012-13.

Αιτήσεις μεταθέσεων σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ 2012 -13

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών ΔΕ 2012-13

Στο συνημμένο θα βρείτε την εγκύκλιο των μεταθέσεων εκπαιδευτικών ΔΕ σχολ. έτους 2012-13 καθώς και τα σχετικά έντυπα αιτήσεων.

Συνημμένα: 

Σελίδες

Εγγραφή στη RSS - Μεταθέσεις - Βελτιώσεις