Ανακοινώσεις

Προκήρυξη υποτροφιών της δωρεάς εν ζωή "ΦΩΤΗ ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ"

Συνημμένα: 

Ανανέωση άδειας διδασκαλίας σε φροντιστήρια και ΚΞΓ

Συνημμένα: 

Ανακοίνωση τοποθετήσεων και αποσπάσεων εντός ΠΥΣΔΕ

Συνημμένα: 

Δελτίο Τύπου - Πίνακες κατάταξης υποψηφίων οδηγών και συνοδών σχολικών λεωφορείων για ΣΜΕΑΕ

Επικαιροποιημένος πίνακας λειτουργικών κενών - Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών από διάθεση και αποσπασμένων

Από τη Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης ανακοινώνεται επικαιροποιημένος ενδεικτικός πίνακας κενών-πλεονασμάτων μετά την ολοκλήρωση των αποσπάσεων.Θυμίζουμε πως ο τελικός πίναας κενών-πλεονασμάτων βάση του οποίου θα γίνουν οι τοποθετήσεις θα προκύψει μετά τις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων στις 03-09-2018, όπου θα γίνουν οι αναθέσεις μαθημάτων.
Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων τοποθέτησης και απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ έχει οριστεί μέχρι τις 03-09-2018 και ώρα 13:00.
Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ καθώς και όσοι έχουν αποσπαστεί στο ΠΥΣΔΕ Ροδόπης θα παρουσιαστούν τη Δευτέρα 03-09-2018 στα γραφεία της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ροδόπης.

Συνημμένα: 

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών ΠΕ Ροδόπης για τα έτη 2019-2021

Περίληψη ανοικτού, μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής), ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (παρ γ. αρθρ. 5 Ν.4412/16) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Ροδόπης, για τα σχολικά έτη 2018-2019 (περίοδος από 1/1/2019), 2019-2020 και 2020-2021, συνολικού προϋπολογισμού 5.022.821,35 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων προαίρεσης-παράτασης και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).

Η προθεσμία υποβολής προσφορών στο Σύστημα, λήγει στις 24/9/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00. Σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 28/09/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, μέσω του Συστήματος, από την αρμόδια επιτροπή

Ανακοίνωση της ΣΟΧ2/2018, για την πρόσληψη ΔΕ Οδηγών - ΔΕ Συνοδών με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ

Χρονοδιάγραμμα Υπηρεσιακών Μεταβολών

 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
Κατά τη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ στις 31 Ιουλίου 2018 διαπιστώθηκε πως η ενδεχόμενη τοποθέτηση εκπαιδευτικών τη δεδομένη χρονική στιγμή θα οδηγούσε σε πολλά λάθη καθώς τα κενά και τα πλεονάσματα που έχουν υπολογιστεί από τη Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης είναι πολύ πιθανό να αλλάξουν στο άμεσο μέλλον.
Η τοποθέτηση όλων των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας μας θα πραγματοποιηθεί στις 03 Σεπτεμβρίου 2018
Από τις 29-08-2018 μέχρι τις 03-09-2018 και ώρα 13:00 όλοι οι εκπαιδευτικοί μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να τροποποιήσουν ή να ανακαλέσουν την αίτηση που έχουν ήδη καταθέσει. Επίσης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα θα γίνουν δεκτές οι αιτήσεις τοποθέτησης από τους εκπαιδευτικούς που αποσπάστηκαν με τη β΄ φάση αποσπάσεων καθώς και νέες αιτήσεις τοποθέτησης ή απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ από εκπαιδευτικούς που παρέλειψαν να υποβάλουν αίτηση το χρονικό διάστημα που είχε οριστεί τον Ιούλιο.

Μερική ή ολική ανάκληση προτιμήσεων στα Μηχανογραφικά Δελτία ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2018

Από  το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επισημαίνεται  ότι  την  Δευτέρα 16-7-2018, λήγει η προθεσμία υποβολής μηχανογραφικών δελτίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. 
 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής και εντός καθοριζόμενου χρονικού διαστήματος, επιτρέπεται μόνο η μερική ή ολική ανάκληση της δήλωσης προτιμήσεων.
 
Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, ορίζεται προθεσμία ως και την Τετάρτη 18-7-2018, μέσα στην οποία υποψήφιοι που υπέβαλαν εμπρόθεσμα το μηχανογραφικό τους δελτίο, μπορούν να προχωρήσουν σε μερική ή ολική ανάκληση προτιμήσεων.

Δηλώσεις τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά και αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ

Το ΠΥΣΔΕ Ροδόπης προκειμένου να προχωρήσει στις τοποθετήσεις όλων των μονίμων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά καλεί:

  1. Τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να χαρακτηριστούν λειτουργικά υπεράριθμοι (εφόσον το σχολείο τους εμφανίζει τουλάχιστον 12 ώρες πλεόνασμα στην ειδικότητα τους) και στη συνέχεια επιθυμούν να μετακινηθούν είτε εξ ολοκλήρου είτε για συμπλήρωση ωραρίου σε άλλο σχολείο.
  2. Τους εκπαιδευτικούς που δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο και επιθυμούν να διατεθούν για μερικές ώρες προς συμπλήρωση του ωραρίου τους σε άλλο σχολείο.
  3. Τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης.
  4. Τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης καθώς και τους εκπαιδευτικούς που έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Ροδόπης.
  5. Τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να διατεθούν ολικά στην Π/θμια Εκπαίδευση Ροδόπης.

Να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων από Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 μέχρι και την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018 και ώρα 13:00 στη ΔΔΕ Ροδόπης. Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν και με e-mail στο mail@dide.rod.sch.gr ή με fax στο 2531028469.
Παρακαλούμε για την πλήρη ενημέρωση σας να διαβάσετε την επισυναπτόμενη ανακοίνωση.

Σελίδες

Εγγραφή στη RSS - Ανακοινώσεις