Ανακοινώσεις

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Προσδιορισμός οργανικών κενών και υπεραριθμιών

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΕΝΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ78 ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ11
Το ΠΥΣΔΕ Ροδόπης μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων εκπαιδευτικών από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. προχώρησε στον υπολογισμό των κενών και των υπεραριθμίων στα σχολεία του νομού (πλην του Μουσικού Σχολείου και των σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης) ανά κλάδο και ειδικότητα σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.
Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία, να δηλώσουν αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι, μέχρι και την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 και ώρα 13:00.
Οι δηλώσεις μπορούν να αποσταλούν και με e-mail στο mail@dide.rod.sch.gr ή με fax στο 2531028469.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές μαθητών στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Κομοτηνής

Συνημμένα: 

Προκήρυξη ΑΣΕΠ - Υποψήφιοι Εκπαιδευτικοί ΕΑΕ

Έναρξη διαδικασίας κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΠΕ.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων  συμμετοχής (στο Α.Σ.Ε.Π.) αρχίζει στις 8 Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 24 Μαΐου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
 
Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών (στις ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) ορίζεται από την Πέμπτη 2 Μαΐου έως και την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019.
 
Συνημμένα:
1.ΑΣΕΠ – Προκήρυξη Ειδικής Αγωγής
2.ΥΠΠΕΘ – Πρόσκληση για την υποβολή δικαιολογητικών
3.Ειδική έντυπη αίτηση (υπόδειγμα)

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 13/ τ. προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) και 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται από την Τετάρτη 8 Μαΐου έως και την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019.

Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην ειδική αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών και κατατίθενται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, υποχρεωτικά σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ΕΜ16.00 (Γκάιντα)

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ροδόπης ανακοινώνεται ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων εμπειροτεχνών με ειδίκευση στη Γκάιντα.

Συνημμένα: 

«Τοπική προκήρυξη για πρόσληψη ιδιωτών εμπειροτεχνών με Μουσική Ειδίκευση ΓΚΑΪΝΤΑ»

Η Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης προκηρύσσει την πρόσληψη εμπειροτέχνη ιδιώτη μουσικού με ειδίκευση στο μουσικό όργανο ΓΚΑΪΝΤΑ για την κάλυψη αναγκών στο Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής, για 20 ώρες την εβδομάδα.
Η προθεσμία υποβολής καθορίζεται από Πέμπτη 11-04-2019 έως και  Δευτέρα 15-04-2019.

Συνημμένα: 

Υποβολή αίτησης - δήλωσης υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2019.

Τοποθέτηση Υπευθύνων ΦΑΣΧΑ και ΕΚΦΕ Δ/νσης Δ.Ε. Ροδόπης

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ροδόπης ανακοινώνονται οι αποφάσεις τοποθέτησης των νέων Υπευθύνων ΦΑΣΧΑ και ΕΚΦΕ, με θητεία έως τις 31-07-2021.

Οριστικοί αξιολογικοί πινάκες κατάταξης με βάση τα συνολικά μόρια υποψηφίων για τις θέσεις υπευθύνων ΦΑΣΧΑ και ΕΚΦΕ

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ροδόπης ανακοινώνονται οι οριστικοί  αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων Υπευθύνων ΕΚΦΕ και ΦΑΣΧΑ.
Οι πίνακες κυρώθηκαν από τη Διευθύντρια Δ.Ε. Ροδόπης και ισχύουν καθόλη τη διάρκεια θητείας των υπευθύνων, ήτοι ως τις 31-07-2021.
Η τοποθέτηση των υπευθύνων θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινωθεί από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. με απόφαση της Διευθύντριας Δ.Ε. Ροδόπης την 08-03-2019.

Αναμορφωμένοι πινάκες κατάταξης με βάση τα αντικειμενικά μόρια υποψηφίων για τις θέσεις υπευθύνων ΦΑΣΧΑ και ΕΚΦΕ και πρόγραμμα συνεντεύξεων

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ροδόπης ανακοινώνεται πως το ΠΥΣΔΕ Ροδόπης κατά τη συνεδρίαση του στις 27-02-2019 (Πράξη 5η) εξέτασε τις ενστάσεις, κατάρτισε αναμορφωμένους πίνακες κατάταξης με βάση τα αντικειμενικά μόρια και διαμόρφωσε πρόγραμμα συνεντεύξεων των υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων Υπευθύνων Φ.Α.ΣΧ.Α. και Ε.Κ.Φ.Ε.
Σημειώνεται πως υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή. 

Σελίδες

Εγγραφή στη RSS - Ανακοινώσεις