Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων Ιεροδιδασκάλων

Απόφαση συγκρότησης επιτροπής αναβαθμολόγησης γραπτών

Συνημμένα: 

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων

Συνημμένα: 

Πίνακας υποψηφίων διευθυντών μετά την ψηφοφορία

Περίοδος υποβολής ενστάσεων επί του Τελικού πίνακα από 23-06-2015 έως και 25-06-2015.

Συνημμένα: 

Αναμορφωμένοι πίνακες υποψηφίων διευθυντών

Αναλυτικός πίνακας μορίων υποψήφιων διευθυντών ΔΔΕ Ροδόπης

Συγκεντρωτικός πίνακας υποψήφιων διευθυντών ΔΔΕ Ροδόπης

Προκήρυξη-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης

Κατόπιν παράτασης που δόθηκε απο ΥΠΟΠΑΙΘ καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση η 3η Ιουνίου 2015.
Επιτρέπεται η προσκόμιση των συνοδευτικών δικαιολογητικών της αίτησης εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή ΕΕΕΕΚ 2014 - 2015

Οριστικός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων υπευθύνων ΣΣΝ 2014-15 ****ΝΕΟ****

Οριστικός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων υπευθύνων ΣΣΝ σχολ. έτους 2014-15, μετά την επανεξέταση των ενστάσεων

Σελίδες

Εγγραφή στη RSS - Ανακοινώσεις