Ανακοινώσεις

Ανάληψη υπηρεσίας - Θερινή υπηρεσία

Συνημμένα: 

Ανάκληση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεως Διευθυντή Γυμνασίου Καλλίστης

Δελτίο τύπου για τη διάκριση του 3ου ΓΕΛ Κομοτηνής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεως Υποδιευθυντή 3ου ΓΕΛ Κομοτηνής

Πίνακες επιλεγέντων διδασκόντων που θα απασχοληθούν στο Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Επισημαίνεται ότι οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί, αφού ενημερωθούν για την σειρά κατάταξής τους από τον αναρτημένο πίνακα οφείλουν να παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε. Ροδόπης την Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016, ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε ΣΚΕΔ ή ομάδα ΣΚΕΔ σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα.
Οι τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016 θα παρουσιαστούν στα αντίστοιχα ΣΚΕΔ, θα προχωρήσουν σε ανάληψη υπηρεσίας, και θα αρχίσει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΣΚΕΔ.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενισχυτικής διδασκαλίας

Συνημμένα: 

Κατάταξη στο νέο μισθολόγιο

Σας ενημερώνουμε πως η αποστολή των ατομικών δελτίων κατάταξης των εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Ροδόπης σύμφωνα με το Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α/16-12-2015) θα γίνει στα προσωπικά τους e-mail μέχρι και τη Δευτέρα 29-02-2016. Σε περίπτωση που κάποιος δεν λάβει στο προσωπικό του ταχυδρομείο το ατομικό δελτίο μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας παρακαλούμε να επικοινωνήσει με τα γραφεία της ΔΔΕ Ροδόπης στο τηλέφωνο 2531028523.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Διευθυντή 3ου ΓΕΛ Κομοτηνής

Συνημμένα: 

Προκήρυξη επιλογής προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΔΕ Ροδόπης

Συνημμένα: 

Πίνακας εκλογέων για επιλογή Διευθυντή της ΔΔΕ Ροδόπης (Ανακοινοποίηση στο ορθό 5-1-2016)

Συνημμένα: 

Σελίδες

Εγγραφή στη RSS - Ανακοινώσεις