Ανακοινώσεις

Παραλαβή δικαιολογητικών ιεροδιδασκάλων

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την  υπ΄ αριθ. 90323/Θ1/5-6-2019 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 25/10-6-2019) Κ.Υ.Α των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Προκήρυξη - Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή εκατόν είκοσι (120) Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης για τη διδασκαλία του Κορανίου» (ΑΔΑ: 7ΜΕΦ4653ΠΣ-Β5Χ), μετά την τελευταία δημοσίευση της περίληψης στον τύπο στις 23 Ιουλίου 2019, καταληκτική  ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης, ορίζεται η 2 Αυγούστου 2019.

Τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε οργανική θέση

Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται με την συνημμένη απόφαση οφείλουν να παρουσιαστούν στις νέες τους θέσεις μέχρι τις 31-08-2019 μία από τις ημέρες που λειτουργούν τα σχολεία (κάθε Πέμπτη) μετά από συνεννόηση με τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου.
Τονίζεται πως η τοποθέτηση ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης τοποθέτησης.
Σχετικά με την θερινή υπηρεσία, μετά από απόφαση της Διευθύντριας Δ.Ε. Ροδόπης για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, οι εκπαιδευτικοί θα κάνουν κανονικά τη θερινή υπηρεσία τους όπως είχε αποφασιστεί και οριστεί από τους συλλόγους διδασκόντων των σχολικών μονάδων στις 28-06-2019, δηλαδή στην παλιά τους οργανική θέση.
 

Πρόταση τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ροδόπης ανακοινώνεται πως το ΠΥΣΔΕ Ροδόπης με την υπ' αρ. 16/15-07-2019 πράξη του προχώρησε στην πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά μετά από άρση της υπεραριθμίας τους συμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.
Σημειώνεται πως οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν με νέα ανακοίνωση να αναλάβουν υπηρεσία στις νέες οργανικές τους θέσεις μετά την επικύρωση της πρότασης αυτής και την έκδοση της ανάλογης απόφασης από τον Περ/κο Δ/ντη Εκπ/σης ΑΜΘ.
 

Αιτήσεις τοποθέτησης σε οργανικά κενά μετά τη ρύθμιση των υπεραριθμιών

Το ΠΥΣΔΕ Ροδόπης μετά την ρύθμιση των υπεραριθμιών και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες τοποθέτησης σε οργανικά κενά καλεί:
1.       Τους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης και επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλη σχολική μονάδα.
2.       Τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης και έχουν υποβάλει αίτηση οριστικής τοποθέτησης, συμπεριλαμβανομένων των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.
3.       Τους εκπαιδευτικούς που μετατέθηκαν στο ΠΥΣΔΕ Ροδόπης με τις μεταθέσεις έτους 2019 (Γενικής εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής).
Να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων από Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 μέχρι και την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 στη Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης. Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν και με e-mail στο mail@dide.rod.sch.gr ή με Fax στο 2531028469

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ροδόπης συμμετέχει μαζί με άλλους έξι (6) οργανισμούς από πέντε (5) χώρες στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα (Erasmus+) με τίτλο “ΕROVET: Fostering youth employability through an European
Research Group on VET” (PROJECT NUMBER – 2017-1-ES01-KA202-038309)

Το EROVET στοχεύει στη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των νέων μέσω της επαγγελματικής καθοδήγησης και της διεθνοποίησης της επαγγελματικής εμπειρίας, στην προσαρμογή των επαγγελματικών προσόντων των υποψηφίων εργαζομένων στις πραγματικές απαιτήσεις των εταιρειών και στη δημιουργία ενός δικτύου κινητικότητας μαθητών που να εγγυάται τη σωστή διαχείριση της πρακτικής τους στο εξωτερικό και την προσφορά εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για το σκοπό αυτό δημουργήθηκε ο δικτυακός τόπος (http://erovet.eu/) στον οποίο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα.

Ειδικότερα για το δίκτυο κινητικότητας που πρόκειται να δημιουργηθεί (http://erovet.eu/documentation/internationalisation-of-the-professional-experience/) οι εταιρίες μπορούν να εγγραφούν ως πάροχοι θέσεων για νέους τεχνολογικής εκπαίδευσης από ευρωπαϊκές χώρες που θέλουν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία.

Το πλαίσιο της μετακίνησης-απασχόλησης-επίβλεψης της πρακτικής άσκησης/απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, θα οριστεί από τους συντονιστές του προγράμματος. Η συμμετοχή των εταιριών στο δίκτυο δεν είναι δεσμευτική για αυτές αλλά από την άλλη είναι μια πολύ καλή ευκαιρία προβολής τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όσες επιχειρήσεις με έδρα ή υποκαταστήματα στην Ροδόπη, ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο δίκτυο κινητικότητας που πρόκειται να δημιουργηθεί, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο τηλέφωνο 2531084198 (κα Κοσμίδου) ή με e-mail στη διεύθυνση mail@dide.rod.sch.gr με θέμα (“Δίκτυο κινητικότητας EROVET”).

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών στη διάθεση και ενημέρωση για υπηρεσιακές μεταβολές

  1. Σας ενημερώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης θα κάνουν ανάληψη στις 28-06-2019 στα γραφεία της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ροδόπης (Γραφείο Τμήματος Προσωπικού, Στ. Κυριακίδη 91).
  2. Η θερινή υπηρεσία όσων είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ θα γίνει στα σχολεία όπου ήταν τοποθετημένοι προσωρινά κατά το διδακτικό έτος 2018-2019.
  3. Οι υπηρεσιακές μεταβολές θα συνεχιστούν μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης.

Αναλυτικές πληροφορίες στο έγγραφο που επισυνάπτεται.

Συνημμένα: 

Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεραρίθμων και δήλωση τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηριστεί υπεράριθμοι να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, αίτηση-δήλωση τοποθέτησης προκειμένου να γίνει η ρύθμιση της υπεραριθμίας τους, μέχρι και την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019. Οι δηλώσεις μπορούν να αποσταλούν και με e-mail στο mail@dide.rod.sch.gr ή με fax στο 2531028469.
Τονίζεται πως λόγω της προκήρυξης των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 οι υπηρεσιακές μεταβολές (τοποθετήσεις των υπεραρίθμων και των υπόλοιπων εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας) θα συνεχιστούν το επόμενο χρονικό διάστημα μόνο εφόσον δοθεί εξαίρεση από το Σ.τ.Ε. στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Παρακαλούμε να ενημερώνεστε από την παρούσα ιστοσελίδα για την εξέλιξη των υπηρεσιακών μεταβολών.

Αναστολή υποβολής δικαιολογητικών για ιεροδιδασκάλους

Σας ενημερώνουμε ότι - μέχρι να υπάρχει νεότερη ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - δεν θα παραλαμβάνουμε τα δικαιολογητικά που αφορύν την πρόσληψη ιεροδιδασκάλων, για το σχολικό έτος 2019-20.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Προσδιορισμός οργανικών κενών και υπεραριθμιών

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΕΝΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ78 ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ11
Το ΠΥΣΔΕ Ροδόπης μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων εκπαιδευτικών από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. προχώρησε στον υπολογισμό των κενών και των υπεραριθμίων στα σχολεία του νομού (πλην του Μουσικού Σχολείου και των σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης) ανά κλάδο και ειδικότητα σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.
Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία, να δηλώσουν αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι, μέχρι και την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 και ώρα 13:00.
Οι δηλώσεις μπορούν να αποσταλούν και με e-mail στο mail@dide.rod.sch.gr ή με fax στο 2531028469.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές μαθητών στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Κομοτηνής

Συνημμένα: 

Σελίδες

Εγγραφή στη RSS - Ανακοινώσεις